โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:14โดยโรงเรียนบ้านโพน อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนบ้านโพน อ.เมือง ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
Comments