โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์6 ก.ค. 2560 05:01โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านก้างปลาได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระหว่างวันที่ 6-7  กรกฎาคม 2560 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสพป. ลย. 1  แลได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ได้มาให้ความรู้และข้อกฎหมายเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด
Comments