ครบแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 109

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:18โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วัน  อังคาร ที่  9  มิถุนายน  2563  เวลา 09.39 น.  นายชนาส  ชัชวาลศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  109   มอบให้แก่  เด็กชายกฤษณกรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  มีที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านส้าน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง                        รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนในครั้งนี้ว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments