กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ

โพสต์26 ก.ค. 2560 23:37โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกรฎาคม  2560
Comments