กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:19โดยโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ อำเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น โดยมีกิจกรรมตามฐานต่างๆ ซึ่งลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมประกอบอาหารกลางวัน 


Comments