กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ นักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:16โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
นักเรียนชั้นอนุบาล 2  นักวิทยาศาสตร์น้อยศึกษาเรื่องพืช ผัก แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดComments