กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โพสต์9 ก.ค. 2560 08:53โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
วันท่ี่ 7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายพลไชย  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา พร้อมด้วยคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดสัตนาค  บ้านก้างปลา
Comments