กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit

โพสต์25 ม.ค. 2560 07:33โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
                       ขอขอบคุณหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่นำคอมพิวเตอร์ และแทปเล็ตมาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้เรียนรู้ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2560

  
นางสาวพนิดา  ฐานขันแก้ว  พนักงานราชการครู  ภาพ/ข่าว
Comments