กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:25โดยโรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 
ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านแก้วเมธี กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง ได้นำนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559
ณ องร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย
Comments