กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 พ.ค. 2560 23:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 00:06 ]

วัน พฤหัสบดี  ที่ 4  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้ (PLC)   โดย  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  โดยความรู้ด้าน  Professional  Learning Community (PLC) นั้น เป็นการนำความคิด  ที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนความเชื่อ โดยทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานหรือสิ่งที่สนใจร่วมกัน  แล้วนำมาพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบกับความสำเร็จ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments