กิจกรรม KM กิจกรรม สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 ก.พ. 2561 01:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา โดย รอง ผอ.สพป.ลย.1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดี  และเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<<


ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments