กิจกรรม KM กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

โพสต์15 มิ.ย. 2560 01:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วัน พฤหัสบดี  ที่ 15 มิถุนายน  2560  เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากรโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม  ที่ดำเนินร่วมกัน หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนปัญหา เพื่อความเข้าระหว่างกันนำไปสู่การพัฒนาในงานต่อไป นอกจากนั้น  มีการร่วมประชุมกัน ในเรื่องของการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย หัวข้อเรื่อง “บ้านแห่งอนาคต”  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการดำเนินงานดังกล่าว กำหนดการจัดงาน  ใน วัน  ศุกร์  ที่ 23  มิถุนายน  2560  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

>>>>ภาพ เพิ่มเติม<<<<<

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments