กิจกรรม KM กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

โพสต์4 ม.ค. 2561 00:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา  การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่นการทำสมุดการดำเนินงานตามภารกิจงานของแต่ละงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงามเป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด พร้อมกันนี้ ได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบช่อดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร สพป.เลย เขต 1 จำนวน  5 ท่าน

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments