กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (16 พ.ย. 2560)

โพสต์16 พ.ย. 2560 01:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 16  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1          เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากรโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา   โดย                       ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด สพป.ลย.1 ก็เช่นเดียวกัน  ภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ถือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเด้กไทย พัฒนา สพป.ลย.1 ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments