กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (26 เมษายน 2561)

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรม KM ( องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) พร้อมด้วยนายยืนยง  ปาลี, ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา โดย                      ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1 พร้อมมอบดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันเกิดในเดือน เมษายน  กิจกรรม KM ในวันนี้เป็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นพิธีกร,การเขียนข่าว  การอ่านข่าว  โดยกิจกรรมในวันนี้มีวิทยากร บรรยายให้ความรู้โดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 พร้อมทั้ง นาง ประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมดังกล่าว สร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมให้กับบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments