กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (3 พฤษภาคม 2561)

โพสต์3 พ.ค. 2561 01:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

    วัน พฤหัสบดี  ที่ 3  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรม KM ( องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) พร้อมด้วย  นายยืนยง  ปาลี,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง, ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้  โดย ดร.รอง  ปัญสังกผอ.สพป.ลย.1 ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา,การจัดสวัสดิการในรูปแบบร้านกาแฟ สำหรับผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการให้บริการแก่บุคคลโดยทั่วไปได้ใช้บริการโดยการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้ 

    การดำเนินกิจกรรม KM ในวันนี้เป็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  การเป็นพิธีกร,การเขียนข่าว การอ่านข่าว   ของบุคลากร  สพป.เลย เขต 1 มีทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้โดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายมงคล  คณะศิริวงศ์  ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมทั้ง นาง ประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ การให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมดังกล่าว สร้างความรู้ความเข้าใจ      ในกิจกรรมให้กับบุคลากร เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองให้บุคลากรได้ดำเนินงานในบทบาทต่างๆ เช่นการเป็นพิธีกร การอ่านข่าว การเล่าข่าว ทำให้บุคลากร สพป.เลย เขต 1 ได้เกิดการฝึกหัด และพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรม KM นี้ ผอ.สพป.เลย เลย 1 ได้เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ทราบปัญหานำไปสู่แนวทางการแก้ไขร่วมกัน จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นองค์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการศึกษาของนักเรียน        การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และอีกมากมายหลายด้าน ทั้งนี้โดยการนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<


 

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments