กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสต์4 ธ.ค. 2563 20:29โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2563 20:38 ]

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ นายพิฑูรย์ อุตอ่าง รอง ผอ.สพป.เลย  เขต  ๑ นำบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมีกิจกรรมดังนี้  พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๘๙ รูป   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๗.๐๐ น. , พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม  ณ ศาลาประชาคมอําเภอเมืองเลย ที่ว่าการอําเภอเมืองเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น.ทั้งนี้ภายในงาน  มีนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว >>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักระชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  ๑
Comments