กิจกรรมปลูกหอมคอนโด

โพสต์7 มี.ค. 2559 23:14โดยโรงเรียนบ้านขอนแก่น อําเภอท่าลี่
นักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ช่วยกันปลูกหอมคอนโดโดยใช้ขวดนำอัดลมมาดัดแปลงเป็นกระถางปลูก
เป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการปลูกพืชไว้รับประทานในครัวเรือน
ą
โรงเรียนบ้านขอนแก่น อําเภอท่าลี่,
7 มี.ค. 2559 23:14
Comments