กิจกรรมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

โพสต์4 ส.ค. 2559 01:53โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืนและคณะแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกิจกรรมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
Comments