กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองผำ

โพสต์4 ก.ค. 2559 00:34โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองผำ ได้จัดกิจกรรมวันไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2559 และภาคบ่ายได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยค่ะ


  
        
     
     

    

      
   


Comments