กิจกรรม คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดินดำ ได้สนองตามนโยบายรัฐบาล

โพสต์28 ธ.ค. 2559 01:25โดยnadindam school Mueang Loei District   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 01:46 ]
ą
IMG_0030.JPG
(7043k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:42
ą
IMG_0031.JPG
(7176k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0032.JPG
(7172k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0034.JPG
(6665k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0035.JPG
(7156k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0037.JPG
(7736k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0041.JPG
(5893k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0042.JPG
(6627k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0044.JPG
(6449k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0045.JPG
(6632k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0046.JPG
(7440k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0048.JPG
(7815k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0049.JPG
(6033k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0050.JPG
(6478k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
ą
IMG_0053.JPG
(7360k)
nadindam school Mueang Loei District,
28 ธ.ค. 2559 01:25
Comments