กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์23 พ.ย. 2559 01:56โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ วันอังคารที ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

      


นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย 1 /ภาพ-วีดีโอ
นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว

Comments