กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

โพสต์12 ก.พ. 2559 23:59โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2559 23:59 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง


Comments