กิจกรรม shift and share v – spirit อาสาทำดี โรงเรียนเพียงหลวง 18

โพสต์16 มิ.ย. 2559 07:19โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

วันเสาร์ที่  11  มิถุนายน  2559  โรงเรียนเพียงหลวง  18   จัดกิจกรรม shift  and  share   v – spirit  อาสาทำดี

กับโครงการ “จิตอาสาเก็บขยะ”  โดยมีนายวิสิทธิ์  จันทะสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ซึ่งจะมีกิจกรรมการเดินรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  เดินรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  การแจกทรายอะเบทจากกลุ่ม  อสม.  ประจำหมู่บ้านนาจานหมู่ 1 และหมู่ 7   และกิจกรรมระบายสีถังขยะสวยด้วยมือเรา  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่
Comments