กิจกรรมตามโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน สาขาวิชาการบัญชี

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:21โดยโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอเมืองเลย
                                  คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จัดกิจกรรมตามโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.เมืองเลย จ.เลย 17 ธันวาคม 2558
Comments