กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์11 ก.พ. 2560 09:35โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
ได้แวะเยี่ยมชม บ้านแกะ ณ เขตปลดปล่อย จากนั้นเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ และเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน แวะซื้อของฝากที่แก่งคุดคู้
                  
Comments