กิจกรรมถวายความอาลัย

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:57โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Comments