กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยพอด

โพสต์17 ส.ค. 2559 08:33โดยโรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 09:40 ]
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านห้วยพอด ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
ą
001.jpg
(171k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
0010.jpg
(184k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
0011.jpg
(172k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
0012.jpg
(169k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
002.jpg
(179k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
003.jpg
(171k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
004.jpg
(178k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
005.jpg
(181k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
006.jpg
(178k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
007.jpg
(171k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
008.jpg
(172k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
ą
009.jpg
(174k)
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 08:33
Comments