กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนเพียงหลวง 18

โพสต์12 ส.ค. 2559 04:23โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน
วันที่  11  สิงหาคม  2559 โรงเรียนเพียงหลวง 18  จัดกิจกรรมวันแม่  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี บรรยากาศอบอุ่น


Comments