กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนเพียงหลวง 18

โพสต์12 ส.ค. 2559 07:12โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

วันที่  11  สิงหาคม  2559 โรงเรียนเพียงหลวง 18  จัดกิจกรรมวันแม่  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี บรรยากาศในงานอบอุ่น  

Comments