กิจกรรมวันต้านต้านยาเสพติด และกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไขเลือดออก โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:40โดยโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ อำเภอเมืองเลย
กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไขเลือดออกและกิจกรรมวันต้านต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
วันที่  26  มิถุนายน  2559


                  
                
                  

                                                


Comments