เมืองเลย ภูบ่อบิดเกมส์ ครั้ง ที่ 6

โพสต์22 ธ.ค. 2560 23:16โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 19:10 ]

วันที่ 23  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ประจำปี  2560 “เมืองเลย ภูบ่อบิดเกมส์” ครั้งที่ 6  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย                    โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา 

การจัดการแข่งขันกีฬาทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  พัฒนาทักษะไปสู่การเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับสูง  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรักสามัคคีให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมได้แก่ อำเภอเมืองเลย, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน,อำเภอปากชม  และอำเภอนาด้วง โดยจัดการแข่งขันระหว่าง  วันที่ 22 -24  ธันวาคม  2560  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments