การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้"(22 กันยายน 2561)

โพสต์21 ก.ย. 2561 21:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 21:47 ]
    วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดย  นายมงคล  คณะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้เพื่อ

 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2 เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง

3 เพื่อให้ครูได้ฝึกทำและนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด 154 คน กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นคือ ฝึกปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทีมวิทยากรการบรรยายคือครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่เข้าโครงการหลักสูตรการการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ระบบ TEPE  Online  จำนวน 9 คน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments