ม.ถ.ท จัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์12 มิ.ย. 2559 20:35โดยMario Thailand
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ  09:30-11:00 น. ณ ห้องประชุมราฟาแอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีบาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล(ผู้รับมอบอำนาจ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต)เป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้ปกครองและคณะครูได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จักพระขอบพระคุณทุกท่าน ๆ มา ณ โอกาสนี้

 
 
 
 
 Comments