มอบครั้งเดียว 4 หลัง สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 73 ,74, 75,76

โพสต์17 ก.ย. 2561 03:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

            เมื่อวันที่  16 กันยายน  2561   เวลา  17.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านน้ใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่  73,74,75,76   โดยหลังที่ 73  มอบให้แก่เด็กชาย  ภูวดล  ลัดครบุรี  หลังที่ 74  เด็กหญิง  รัชดาภรณ์  คนเกณฑ์ หลังที่ 75 เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  และหลังที่ 76  มอบให้กับเด็กหญิงวราภรณ์  ป้องหล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  76  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัจจุบันการสร้างบ้านน้ำใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ถือว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน  มีหน่วยงาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องการสร้างบ้านน้ำใจ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<

               ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1    

Comments