มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านอุมุง

โพสต์12 ม.ค. 2561 04:32โดยโรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย
ขอขอบคุณ PSR สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่ 1/2561
ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงไอศกรีมและอาหารกลางวันนักเรียน
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 04:32
Comments