น้ำใจไทยไม่เคยแห้งหาย สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 56

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย   เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่  56  มอบให้แก่                                เด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อำเภอท่าลี่ จ.เลย   ภายในพิธีมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  พร้อมด้วย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  นอกจากนี้ มีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  56  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นายอดุลย์  พุ่มไพจิตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย เปิดเผยว่าการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีความปลอดภัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว และมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดสร้างบ้านนักเรียนให้นักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนได้รับความรับมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  และผู้มีอุปการคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments