นักเรียนชั้นม. 3 รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคเลย

โพสต์18 ก.พ. 2559 19:22โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2559 19:22 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

Comments