นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ออกค่ายสร้างรั้วโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559

โพสต์20 มิ.ย. 2559 20:44โดยโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ อำเภอเมืองเลย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments