นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพอด ไปศึกษางานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์17 ส.ค. 2559 09:05โดยโรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 09:16 ]
นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพอด ไปศึกษางานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน 
ą
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 09:05
ą
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 09:05
ą
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 09:05
ą
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
17 ส.ค. 2559 09:05
Comments