งานวันวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์22 มิ.ย. 2560 23:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วัน
ศุกร์  ที่ 23 มิถุนายน  2560  เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมี  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  35  กิจกรรม การจัดงานในครั้งนี่เป็นต้นแบบ ในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรง  จากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และรู้จักการคิดค้นด้วยตนเอง พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
ภาพเพิ่มเติม ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1
Comments