งานอาเซียน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asiannations) หรือ ASEAN)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้มีการจัดงานงานอาเซียน  INSIGHT  ASEAN  LOEI  ONE  2017 Loei  Primary  Educational  Service  Area  Office  1 ขึ้น  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยภายในงานมี ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน   มี ดร. สมพงษ์  พรมใจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน  ASEAN ละเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และผู้สนใจ จำนวน  2000 -3000 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

Comments