นร.บ้านปากเนียมเก็บขยะในตอนเช้า สนองค่านิยมข้อที่ 13รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ

โพสต์22 ก.พ. 2559 19:02โดยโรงเรียนบ้านปากเนียม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2559 19:02 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

Comments