เปิดค่ายคุณธรรม สพป .เลย 1

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายคุณธรรม  จริยธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง โรงเรียนบ้านนาเบนและมหาวิทยาลัยไถหนันประเทศจีน โดยในค่ายมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไถหนัน, ประเทศไต้หวั่น ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนบ้านนาเบน  และเครือข่ายทางการศึกษาของกลุ่มการศึกษา  หาดนาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเบน  เข้าร่วมในค่ายคุณธรรม ทั้งนี้ค่ายคุณธรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  31 – 1  สิงหาคม  2560

          ทั้งนี้ นายอดิเทพ  ทาเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน  เปิดเผยว่า ในค่ายกิจกรรมอาสาส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีมีความภูมิใจในสถาบัน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักในหน้ารับผิดชอบต่อชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกับนักศึกษาจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments