พันโทชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ มอบผ้าห่มให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์26 มี.ค. 2559 03:47โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พันโทชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ พร้อมด้วยคุณณัฏชานันท์ เหมือนอินทร์ เป็นตัวแทนคุณรตินันท์กานต์ ทับทองสิทธิ์ มอบผ้าห่มให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด จำนวน 50 ผืน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
26 มี.ค. 2559 03:48
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
26 มี.ค. 2559 03:47
Comments