ภาพกิจกรรม "โรงเรียนบ้านหนองผำ"

โพสต์5 มิ.ย. 2559 02:13โดยโรงเรียนบ้านหนองผํา อําเภอเมืองเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองผำ ได้จัดกิจกรรมวันไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2559 
และภาคบ่ายได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยค่ะ

  
        
     
     

    

      
   
Comments