เพิ่มศักยภาพเขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี 3

โพสต์29 ส.ค. 2560 01:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2560 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำคณะบุคลากรและผู้บริหารรร.ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตสุจริต และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขต โดยท่านดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตทั้ง 2 แห่งว่า ดำเนินการ SPB3 24 ช.ม.ภายใต้นโยบาย คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และคืนศึกษานิเทศก์สู่ครู บุคลากรและลูกจ้างทุกคน จัดทำเอกสารเล่มเล็กคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำเอกสาร ID PLAN พัฒนาตนเองทุกคน บนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้จัดรวบรวมเอกสารต่างๆ รวมทั้งเอกสารแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนยกระดับ และเอกสารอื่นๆแสดงเป็นหมวดหมู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะสพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวชมเชยการดำเนินงานของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีเอกสารหลากหลาย ทำให้สามารถอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ควรนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานของ  สพป.เลย  เขต 1ได้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในการต้อนรับเป็นอย่างดี ของ สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 และขอชมเชยการจัดสำนักงานได้สะอาดเรียบร้อย ห้องปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มโล่ง โปร่ง สะอาดงามตาเป็นเขตที่น่าอยู่ น่าทำงาน อ่านข่าวเพิ่มเติม CLICK>>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1


Comments