พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์30 ม.ค. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 23:38 ]
วันที่ 31 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย  เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การจัดพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดำเนินการ ที่มีวัตถุประสงค์    เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย 

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสีขาว ในโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งมีการจัดการเรีนการสอนอย่างหลากหลาย โดยมีครู โรงเรียนเมืองเลย ได้อธิบายถึงรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีความรู้รอบด้าน การประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ในการเรียนการสอน ในห้องเรียนสีขาว  เป็นการนำเอา เศษสิ่งวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ พร้อมกันนี้ยังทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินในกิจกรรมดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

 

Comments