พิธีมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 107 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59

โพสต์3 มิ.ย. 2563 23:06โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วัน  พฤหัสบดี ที่  4  มิถุนายน  2563  เวลา 09.39 น.  นายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  107   มอบให้แก่  เด็กชายสุเมธ  มหาชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์  59  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนในครั้งนี้ว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments