หลังที่ 88 (พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1)

โพสต์29 มี.ค. 2562 03:37โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 03:54 ]

วันศุกร์วันที่  29 มีนาคม  2562  เวลา  10.39 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 88   มอบให้แก่เด็กชาย  คมชาญ  ปัดทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย 

        

      การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  88 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้  เด็กชาย คมชาญ  ปัดทา นักเรียนผู้รับมอบบ้านกล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบบ้าน และสัญญาว่าตนจะเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้การมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ร้องเพลงประกอบดนตรี (ร้องเพลงเปิดหมวก) เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน รายดังกล่าว  โดยในวันนี้ได้รับเงินจากการเปิดหมวกเป็นเงินทั้งสิ้น 5,588 บาท 

>>ภาพเพิ่มเติม<<  ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments